Standard × standart

Častý neduh uživatelů češtiny. Slovo standard označuje skutečnosti, které odpovídají platným normám – tedy to, co je považováno za vhodné a správné (standardem naší firmy je kvalita).

Varianta slova s písmenem t (standart/a) se používá pro označení vlajky (v Čechách je slovo standarta často spojována s prezidentskou vlajkou, tedy státním symbolem).

Přídavné jméno odvozené od správné varianty této časté češtinářské chyby najdete zde: standardní.

Příklad:

Takové skvělé chování by mělo být standardem ve všech restauracích.

Pošli tento příspěvek svému blízkému