Na to × nato

 

Předložku (na) a ukazovací zájmeno (to) píšeme zvlášť, když chceme na něco upozornit.

Příslovečná spřežka nato má význam potom, poté.

Příklady:

Dávej na to pozor!

Spadl ze stodoly, brzy nato zemřel

Pošli tento příspěvek svému blízkému