Slovní druhy - zájmena

Zájmena jsou zástupným slovním druhem, který nám umožňuje vytvářet kratší věty a zachovává úspornost češtiny. Jsou tedy důležitou součástí mnoha souvětí, a proto bychom je měli umět perfektně ovládat a určovat. Pro tyto účely jsme pro vás připravili několik testů a diktátů, které vám pomohou při jejich určování během větných rozborů. Neumíte je na 100 % a v jednotlivých testech děláte chyby? Zopakujte si důležitá pravidla, která se pojí právě se zájmeny.

Obtížnost

Hledání zájmena ve větě – PRAVOCVIKO (15)

Zájmena zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně na ně ukazují. Určujeme u nich mluvnické kategorie: pád, číslo a rod. Zájmena můžeme rozdělit na zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná. Úkolem v tomto cvičení je najít ve větách právě tento slovní druh. 😉

Pokračujte