Hledání zájmena ve větě

15 úloh | Typ cvičení Pravocviko | Obtížnost 6. třída ZŠ, 7. třída ZŠ, 8. třída ZŠ

Zájmena zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně na ně ukazují. Určujeme u nich mluvnické kategorie: pád, číslo a rod. Zájmena můžeme rozdělit na zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná. Úkolem v tomto cvičení je najít ve větách právě tento slovní druh. 😉

Spustit cvičení Zobrazit nejlepších 10
Pošli tento příspěvek svému blízkému