Slovní druhy - slovesa

Slovesa patří mezi nejdůležitější slovní druhy - jsou hybatelem děje a určují vše klíčové ve větách. Proto bychom jejich procvičení měli věnovat dostatečnou pozornost. Hlavně patří mezi nejnáročnější učivo základní školy. Zopakujte si jejich určování v našich testech a diktátech. Pokud je nezvládáte splnit na 100 %, pročtěte si znovu naše slovesná pravidla.

Typ cvičení