Určování slovesného vidu 2

12 úloh | Typ cvičení Kvíz / test | Obtížnost 6. třída ZŠ, 7. třída ZŠ, 8. třída ZŠ

Slovesný vid je jedna z mluvnických kategoriích, které určujeme u sloves. Často se objevuje v souhrnných tvaroslovných testech, přijímacích řízeních na SŠ atp. Určitě nepodcenit. 😉 V tomto testu vybíráte pouze jednu správnou možnost, cvičení obsahuje 12 úloh.

Spustit kvíz Zobrazit nejlepších 10
Pošli tento příspěvek svému blízkému