Tvarosloví - testy

0% Splněno
87 cvičení v kategorii
pouze pro přihlášené?

Tvarosloví (odborně nazývané jako morfologie) je základem výuky na vetšině českých škol. Je důležité se mu pečlivě věnovat, protože mnohá pravidla z tohoto odvětví se hodí každému uživateli naší mateřštiny.