Souhrnné testy větných rozborů

Jak si nejlépe procvičit své znalosti větných rozborů? Přeci testováním a cvičením - a právě pro takové případy jsme připravili několik testů a cvičení. Většina z nich je připravena jako vyplňovací kvíz, který si musíte projít celý a až pak je možné ho nechat vyhodnotit. Pokud jich chcete ještě více, další máme v hlavní sekci s rozbory vět.

Obtížnost
Typ cvičení

Komplexní jazykový rozbor

Komplexní cvičení jsou pro důležitá, protože procvičují několik kapitol české gramatiky naráz, což dokáže skvěle připravit na školní test, přijímací řízení atp. Zvládnete se tedy poprat i s úkoly, které se nevěnují jen jedné zapeklitosti? Zkuste rozebrat text komplexně.

Pokračujte