Komplexní jazykový rozbor (12)

27. 11. 2014 | Typ cvičení Kvíz / test

Komplexní cvičení jsou pro důležitá, protože procvičují několik kapitol české gramatiky naráz, což dokáže skvěle připravit na školní test, přijímací řízení atp. Zvládnete se tedy poprat i s úkoly, které se nevěnují jen jedné zapeklitosti? Zkuste rozebrat text komplexně.

(1) Maminka přišla z práce ve tři hodiny a vypadala unaveně. (2) Uvařila si kávu, ale nevypila ji, protože zazvonil telefon a musela znovu odběhnout. (3) Rozhodli jsme se, že uvaříme večeři, abychom mamce udělali radost. (4) Nejdřív bylo potřeba dojít na nákup. (5) Našli jsme si recept a napsali podrobný seznam, co máme nakoupit. (6) Vyrazili jsme tedy do obchodu. (7) Večeře se nám povedla. (8)Všichni si moc pochutnali.

1. první souvětí obsahuje

a)
b)
c)

2. poměr mezi větami v prvním souvětí je

a)
b)
c)

3. urči slovní druh slova „unaveně“

a)
b)
c)

4. „a“ ve druhém souvětí je

a)
b)
c)

5. věta vedlejší ve druhém souvětí je

a)
b)
c)

6. slova "maminka" a "mamka" jsou

a)
b)
c)

7. ve třetím souvětí je podmět

a)
b)
c)

8. v pátém souvětí je věta vedlejší

a)
b)
c)

9. v pátém souvětí je slovo „recept“ (větný člen)

a)
b)
c)

10. v pátém souvětí je slovo „podrobný“ (slovní druh)

a)
b)
c)

11. slovo „večeře“ v sedmém souvětí je (větný člen)

a)
b)
c)

12. slovo „pochutnali“ v poslední větě vzniklo

a)
b)
d)


Pošli tento příspěvek svému blízkému