Věta a souvětí - procvičování

Typ cvičení

Určování druhů vedlejších vět 7

Začněte procvičovat správné určování druhů vedlejších vět v našich 10 předpřipravených souvětích – vyplňte nejdříve celý test (kliknutím vyberete jednu z možností), poté celý test nechte vyhodnotit.

Pokračujte