Skladba vět

Test – Větné členy (10)

Procvičte si problematické větné členy v novém on-line testu. U jednotlivých případů jsou zvýrazněné větné členy, které máte určit.

POKRAČUJTE

Druhy vedlejších vět – cvičení 2 (10)

Větné rozbory nepatří mezi nejoblíbenější činnosti v hodinách češtiny. I přes jejich složitost je však důležité, abyste je dobře zvládali. Dnešní cvičení na určování druhů vedlejších vět má jen 10 úloh – šup na něj!

POKRAČUJTE

Druhy vedlejších vět – cvičení (10)

Určování druhů vedlejších vět není vždy snadnou záležitostí. Je to spíše podmětová či doplňková věta? Nebo snad přívlastková? Zvládnete celé cvičení bez jediné chyby? Pochlubte se v komentářích, jak jste dopadli.

POKRAČUJTE