Psaní s/z/vz

Obtížnější doplňování předpon S/Z 2 (15)

Už na Pravopisně.cz máme desítky procvičování k předložkám i předponám s a z, ale určitě by se hodilo i cvičení, které bude obtížnější. Zkuste tedy procvičit předpony s/z v trochu obtížnějším cvičení…

POKRAČUJTE

Procvičování s/z 8 (15)

Psaní s/z v mnoha českých slovíčkách není nejlehčím úkolem – proto pro vás stále rozšiřujeme naše cvičení, abyste své znalosti mohli zlepšovat. Dnes si procvičte s/z v 15 úlohách.

POKRAČUJTE

Procvičování s/z 7 (18)

Naučíme vás správné psaní s/z díky on-line diktátům. Začněte v této sekci od začátku, případně od nejlehčích cvičení/diktátů a procvičujte psaní do té doby, dokud nemáte všechny testy 100% správně.

POKRAČUJTE

Procvičování s/z 5 (27)

Nové cvičení na psaní s a z je zaměřeno hlavně na učivo druhého stupně základních škol. Ocení ho ale určitě i mnoho dalších.

POKRAČUJTE

Procvičování s/z 4 (21)

Především žáci druhého stupně jistě ocení naše nové online cvičení z pravopisu, které vám přinášíme. Je zaměřeno na pravopis s a z na začátcích slov.

POKRAČUJTE