PRAVIDLA – Příslovce

 

Příslovce (latinsky adverbia) je neohebné slovní druh. Vyjadřuje bližší okolností dějů – místo (doma, zde, tady), čas (potom, zítra, brzy), způsob (lépe, pečlivě, špatně) a příčinu (proto). Dále označuje stupeň a míru (dost peněz, velmi krásný).

Některá příslovce se dají stupňovat: druhý stupeň se tvoří příponami -eji, ěji (hlouběji, něžněji) nebo -e (blíže); třetí stupeň se tvoří příponou z druhého stupně a přidáním předpony nej- (nejhlouběji, nejblíže). Některá příslovce se však stupňují nepravidelně – druhý stupeň se tvoří z jiného kořene: zle – hůře, dobře – lépe, brzy – dříve.

Druhy:

Určení: 

  • místa (doma, zde, tady)
  • času (potom, zítra, brzy)
  • způsobu (lépe, špatně, pečlivě)
  • příčiny (proto)
  • míry (velmi krásný, dost peněz)

Pošli tento příspěvek svému blízkému