PRAVIDLA – PŘEDMĚT

Předmět je další z větných členů, který je potřeba znát. Jedná se o rozvíjející větný člen (rozvíjí jeden ze základních větných členů, tedy podmět nebo přísudek).

Co je předmět?

Předmět (latinsky objekt) je řazen mezi rozvíjející větné členy (společně s přívlastkem, příslovečným určením a doplňkem). To znamená, že blíže rozvíjí jeden ze základních větných členů, tedy podmět nebo přísudek.

Předmět zpravidla vyjadřuje:

  • osobu, zvíře nebo věc, které děj zasahuje (někomu se něco děje); např. Podej mi tužku.)
  • osobu, zvíře nebo věc, kterých se sdělení týká; např. podobný sestře

Jak předmět poznáme?

Předmět vždy poznáme bezpečně tak, že se správně zeptáme. Na předmět se vždy ptáme všemi pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu (v 1. pádě se vždy vyskytuje pouze podmět).

Podej mi tužku.

  • Otázka: Podej komu?, čemu? (3. pád)
  • Odpověď: mi

Podej mi tužku.

  • Otázka: Podej mi koho? Co? (4. pád)
  • Odpověď: tužku

Předmět není vázán na jeden konkrétní slovní druh, takže není možné tento větný člen automaticky určit, aniž bychom se zeptali pádovou otázkou.

Předmět může být vyjádřen následujícími slovními druhy:

  • podstatným jménem (hodit oštěpem, podělit se o koláč, poděkovat sousedovi),
  • zájmenem (vrať mi to, dej to na místo, poslouchej nás),
  • infinitivem (naučili se hospodařit, uměl už mluvit).

Předmět je nejčastěji závislý

a) Na slovese; např.: číst časopis, dostal dárek, hodila kost psovi.
b) Na přídavném jméně; např.: podobný sestře, věnovaný Pavlovi.

Předmět holý, rozvitý, několikanásobný

Podle toho, jak a zda vůbec je předmět rozvitý, rozlišujeme předmět: holý, rozvitý a několikanásobný.

Předmět holý

Předmět není dále rozvit dalším větným členem.

číst knihu, darovat bonboniéru, snít o domě

Předmět rozvitý

Předmět je dále rozvit dalším větným členem (nejčastěji přívlastkem).

číst novou knihu, darovat velkou bonboniéru, snít o vesnickém domě

Předmět několikanásobný

Předmět je dále rozvit několika větnými členy, které jsou významově příbuzné a souvisejí.

dáme dar Pavlovi a Petrovi, dostal knihu a klíčenku

Slovesa předmětová a bezpředmětová

Na základě toho, zda si sloveso žádá doplnění předmětem (proto aby bylo kompletní a dávalo smysl) či ne, můžeme rozdělit slovesa na předmětová a bezpředmětová.

Sloves předmětová

Slovesa bezpředmětová

jsou doplňována předmětem nejsou doplňována předmětem
např.: číst (koho?, co? / komu?, čemu?), darovat (koho?, co? / komu?, čemu?), povědět (koho?, co? / komu?, čemu? / o kom?, o čem? např.: slzet, pršet, spát, letět, běžet (tato slovesa jsou doplňována hlavně příslovečným určením)
Pošli tento příspěvek svému blízkému