PRAVIDLA – Vyjmenovaná slova po V

Již se blížíme se ke konci výčtu vyjmenovaný slov, tentokrát nás čekají vyjmenovaná slova po V. Tato vyjmenovaná slova mají jednu zvláštnost oproti ostatním – zařazení poučky pravopisu týkající se předpon vy-/vý-. To je zároveň látka, která vás může nejvíce potrápit a ve které se nejčastěji chybuje.

Není to ale vůbec složitá věc a stačí pochopit základní zákonitosti této problematiky, pak to půjde samo. Náš cíl je vyjmenovaná slova představit (v textu jsou vyznačena zelenou barvou) a nabídnout k nim i význam a slova příbuzná.

Přehled vyjmenovaných slov po V

VY

zájmeno – 2. osoba množného čísla (my, vy, oni/ony)

vykat

Copak vy to nevidíte?
Neznámým lidem bys měl vždycky ze slušnosti vykat.

VYSOKÝ

velký na výšku (opak nízký)

vysočina (typ krajiny položené nad 200 m nadmořské výšky), vysoko (-školák, -horský, -tlaký, -zdvižný apod.), vyšší, nejvyšší, výše, výška, výšina, povýšit, vyvýšit, navýšit/navyšovat, vyvýšenina, zvýšit/zvyšovat, převýšit/převyšovat

Petr je na svůj věk velmi vysoký.
To je snad nejvyšší mrakodrap, jaký jsem kdy viděl.
Možná mě v práci povýší a budu konečně vedoucí oddělení.
Z mého bratra bude brzy vysokoškolák.

VÝT

vydávat pronikavý zvuk/hlas (pes, vlk)

vytí, zavýt

Sousedka odjela a její pes doma celou noc vyl.
Kdo chce s vlky být, musí s nimi výt. (přísloví)
Sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc.

VÝSKAT

vykřikovat, pokřikovat radostí

výskot, výsknout, zavýsknout, výskavý

Děti si cestou ze školy zavýskly radostí – začaly prázdniny.

ZVYKAT

zvyk = ustálený způsob chování, jednání

zvykat (si na něco/někoho: nové prostředí, nového spolužáka, novou práci) = přijímat zvyky

zvyknout, zvykání, zvyklost, zvyklý, zvyk, zlozvyk, zvyklost, návyk, navykání, navykat, odvykání, odvykat, odvyknout, přivykání, přivykat, obvyklý, neobvyklý, obvykle

Na zlozvyky svých blízkých si musíš zvyknout.
Nezačínej kouřit, odvykání je moc těžké.
Oči si musí ve tmě přivyknout jiným podmínkám.
U žen je strach z pavouků poměrně obvyklý.

ŽVÝKAT

kousat, rozmělňovat potravu zuby

žvýkací, žvýkačka, žvýkání, přežvýkavec, přežvýkat, přežvýkavý

Jako malý jsem neuměl ze žvýkačky udělat bublinu.
Mohl bys žvýkat potichu a nemlaskat, prosím?
Kráva patří mezi přežvýkavce.

VYDRA

  • vodní živočich – šelma

vydří, vydrovka (druh čepice)

Vydra říční patří mezi ohrožený druh zvířat.
O vydřím životě pojednává například večerníček s názvem „Vydrýsek“.

VÝR

velká sova s delšími péry kolem hlavy

Latinský název pro výra velkého je Bubo bubo.

VYŽLE

hubený člověk/dítě

vyžlátko

Najez se, jsi jako vyžle.
Není tlustý, ale zase není úplně vyžle.

POVYK

křik, rámus, hluk, poplach (dělat kolem něčeho povyk)

povykovat, zpovykaný

Není nutné kolem toho dělat takový povyk.
Babička říká, že dnešní mládež je zpovykaná.

VÝHEŇ

ohniště, pec; přeneseně velké horko, žár

Kováři museli dmýchat oheň ve výhni, aby nepřišli o žár.
Venku už je úplná výheň, a to je teprve 10 hodin dopoledne.

CAVYKY

drahoty, průtahy – zdržovat něco (dělat cavyky)

Přestaň dělat cavyky a pojď už.
Byla jsem ráda, že kolem toho nedělal cavyky a dovolil mi jít ven.

PŘEDPONA VY-/VÝ-

  • předponu vy-/vý- poznáme tak, že je možné ji odtrhnout nebo nahradit jinou předponou, a vznikne slovo, které má smysl
  • např.: sloveso vyhodit – lze odtrhnout vy- a nahradit jinými předponami: zahodit, nahodit, odhodit, dohodit, uhodit apod.)

výhybka, výslech, výklad, vyhlídka, výloha, vykouzlit, vybalit, vyskočit, vybít, vyhodnotit, vydědit, vykoupat, výhodný, vyhlášený… a nespočet dalších

Měl by sis vyslechnout, co ti chce říct.
Přes prázdniny bych si chtěla vydělat nějaké peníze.
Četli jste už tu novou obecní vyhlášku?
Poletíme směrem z východu na západ.

Přehled vyjmenovaných slov po V (tabulka)

vyjmenované slovo příbuzná slova význam příklad
vy vykat zájmeno – 2. osoba množného čísla (my, vy, oni/ony) Copak vy to nevidíte?
vysoký vysočina, vysoko, vyšší, nejvyšší, výše, výška, výšina, povýšit, vyvýšit, navýšit/navyšovat, vyvýšenina, zvýšit/zvyšovat, převýšit/převyšovat velký na výšku (opak nízký) Petr je na svůj věk velmi vysoký.

Z mého bratra bude brzy vysokoškolák.

výt vytí, zavýt vydávat pronikavý zvuk/hlas (pes, vlk) Sousedka odjela a její pes doma celou noc vyl.
výskavý výskot, výsknout, zavýsknout, výskavý vykřikovat, pokřikovat radostí Děti si cestou ze školy zavýskly radostí – začaly prázdniny.
zvyk zvyknout, zvykání, zvyklost, zvyklý, zvyk, zlozvyk, zvyklost, návyk, navykání, navykat, odvykání, odvykat, odvyknout, přivykání, přivykat, obvyklý, neobvyklý, obvykle zvyk = ustálený způsob chování, jednání; zvykat (si na něco/někoho) = přijímat zvyky Na zlozvyky svých blízkých si musíš zvyknout.
žvýkat žvýkací, žvýkačka, žvýkání, přežvýkavec, přežvýkat, přežvýkavý kousat, rozmělňovat např. potravu zuby Mohl bys žvýkat potichu a nemlaskat, prosím?
vydra vydří, vydrovka vodní živočich – šelma Vydra říční patří mezi ohrožený druh zvířat.
výr velká sova s delšími péry kolem hlavy Latinský název pro výra velkého je Bubo bubo.
vyžle vyžlátko hubený člověk/dítě Najez se, jsi jako vyžle.
povyk povykovat, zpovykaný křik, rámus, hluk, poplach (dělat kolem něčeho povyk) Není nutné kolem toho dělat takový povyk.
výheň ohniště, pec; přeneseně velké horko, žár Venku už je úplná výheň, a to je teprve 10 hodin dopoledne.
cavyky drahoty, průtahy – zdržovat něco (dělat cavyky) Přestaň dělat cavyky a pojď už.
předpona vy-/vý- poznáme tak, že je předponu možné odtrhnout nebo nahradit jinou předponou a vznikne slovo, které má smysl Měl by sis vyslechnout, co ti chce říct.

Četli jste už tu novou obecní vyhlášku?

Stáhnout tabulku v *pdf (vhodné pro tisk)

Vlastní jména u vyjmenovaných slov po V

  • VYSOČANY – část Prahy, obec v Jihomoravském kraji, vesnice v Královéhradeckém kraji
  • VYŠEHRAD – hradiště a pevnost nad břehem Vltavy
  • POVYDŘÍ – část Národního parku Šumava
  • VYŽLOVKA – obec ve Středočeském kraji
  • VYŠKOV – město v Jihomoravském kraji

Problematická slova

Samozřejmě ani vyjmenovaná slova po V nejsou výjimkou a mohou nás potrápit problematickými tvary. Některá slova jsou opět shodná a liší se na první pohled pouze psaním y/i, proto je potřeba rozlišovat různé významy slov. Problematické je i rozlišení předpon vy-/vý-, zde hraje roli, zda je možné předponu odebrat nebo vyměnit za jinou tak, aby slovo dávalo smysl.

vyjmenované/příbuzné slovo slovo nepatřící do vyjmenovaných/příbuzných více informací
výška (od vysoký) vížka (malá věž, věžička) výška × vížka
výr (sova) vír (pohyb vody, vzduchu, větru) výr × vír
výt (vydávat zvuk) vít (plést věnec) výt × vít
výskat (radovat se) vískat (hladit ve vlasech) výskat × vískat
vysel (vysadil, nasadil semínka do země apod.)   visel (něco je pověšeno směrem dolů)  visel × vysel
vysutý (vysunutý, vzniklý sunutím) visutý (od viset, vzniklý pověšením – visutý most) vysutý × visutý

Pravopisná cvičení – vyjmenovaná slova po V

Znát vyjmenovaná slova teoreticky je základ, ale k pevnému upevnění této látky je potřeba je neustále procvičovat, proto jsme připravili celou sekci vyjmenovaná slova po V, kde si je snadno procvičíte. Najdete v ní klasické doplňovačky, pravokvízy, pravoxesa atp.

Procvičte si psaní těchto slovíček

Pošli tento příspěvek svému blízkému