PRAVIDLA – Tabulka skloňování zájmena jenž

Zájmeno „jenž“ je synonymní tvar k zájmenu „který“. Pro novináře i spisovatele je jeho znalost podstatná, jelikož zamezuje nadbytečnému užívání právě zájmena „který“. Avšak je potřeba znát jeho správné tvary, ve kterých Vám pomůže následujicí tabulka.

  • Tvary se liší s ohledem na rod a pád, proto je nutné použít správný tvar.
  • Tvary 1. a 4. pádu se v běžném vyjadřování často nepoužívají.
  • Pozor na změnu počátečního písmena v 6. pádě (počáteční j zaměněno za n).

JENŽ

číslo jednotné

číslo množné
pádrod mužskýrod ženskýrod střední všechny rody
1. pádjenž ježjež muž. již, než. jež,

žen. jež, stř. jež

2. pádjehožjížjehožjichž
3. pád jemužjížjemužjimž
4. pád jehož, než. jejžjižjež jež
6. pád němžnížněmž nichž
7. pád jímžjížjímž jimiž
Pošli tento příspěvek svému blízkému