PRAVIDLA – Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaných slov po M a slov příbuzných je velká spousta. Ale není potřeba se bát, mnoho slov znáte a běžně používáte, jistě to pro vás nebude nic nového. S vyjmenovanými slovy po M se setkáváme ve škole, ale především v běžném životě, a proto jsme se je zde snažili blíže přestavit, abyste získali větší představu, co slova znamenají, kdy je použít a hlavně jaké y/i napsat.

Doufáme, že vám následující shrnutí pomůže v orientaci ve vyjmenovaných slovech po M a přinese i mnoho jedniček. Vyjmenovaná slova jsou vždy označena zelenou barvou, pod každým vyjmenovaným slovem se nachází význam slova a výčet slov příbuzných.

Přehled vyjmenovaných slov po M

MY

zájmeno osobní (1. osoba čísla množného) – my všichni, další tvary zájmena my: nás, nám, námi

My spolu vážně nemůžeme mluvit v klidu, že?
My jsme to ale vymysleli dobře.
Udělal jsi to tak jako my?

MÝT

čistit vodou či jinou tekutinou (mýdlem, saponátem…)

myčka, mycí, umýt, umývat, umývárna, umyvadlo i umývadlo, mytí, mýdlo, mydlit, mydlina, pomyje

Mohl bys po obědě omýt nádobí, prosím?
Mytí oken před Vánoci mi přijde zbytečné.
V drogérii mají nová tekutá mýdla s vůní kokosu.

MYSLET/MYSLIT

používat rozum, uvažovat

 • mysl – mínění, intelekt, smýšlení
 • výmysl – něco vymyšleného, nepravda
 • průmysl – strojová výroba (součást národního hospodářství stejně jako zemědělství)
 • myslivec – lesník, ten, kdo provozuje myslivost

mysl, myšlenka, pomyslit i pomyslet, pomýšlet, přemýšlet, vymyslit i vymyslet, myšlený, myšlenkový, myšlení, vymýšlet, výmysl, úmysl, usmyslet si i usmyslit si, smyslný, pomýšlet, nesmyslný, průmysl, průmyslový, průmyslník, smýšlení, smysl, myslivec, myslivna, myslivost, myslitel, zamýšlet

Jak si o mně můžeš myslet něco tak strašného?
Ve škole často využíváme myšlenkové mapy.
Mladá Boleslav je známá především kvůli automobilovému průmyslu.
Co sis to zase vymyslel za nesmysl?

MÝLIT SE

 • plést se, uvádět v omyl, mást, klamat
 • omyl – chybný názor, myšlenka

mylný, omyl, omylný, neomylný, mýlka, zmýlit se, zmýlený, pomýlený

Každý se může někdy zmýlit.
Říká se, že nikdo není neomylný.
Když vytočíte špatné číslo, je slušné se omluvit a říci, že se jedná o omyl.

HMYZ

 • drobní živočichové s třemi páry končetin (mouchy, brouci, motýli…)
 • hmyzožravec – živočich živící se hmyzem

hmyzí, hmyzožravec, hmyzožravý

Ježek je řazen mezi hmyzožravce, to znamená, že se živí hmyzem.
Na dovolené nás v noci budil bzukot hmyzu.

MYŠ

 • drobný hlodavec s delším ocáskem
 • často užíváno ve spojeních s přeneseným významem: šedá myš (nevýrazný člověk), hrát si s někým jako kočka s myší (mít převahu, vítězit), mokrý jako myš, chudý jako kostelní myš apod.

myší, myška, myšina

Ve sklepě se nám objevily myši, musíme na ně nalíčit pastičky.
Byla pořád tichá a moc se neprojevovala, taková šedá myš.
Náš pes funguje jako skvělý hlídač, ani myš by mu neproklouzla.

HLEMÝŽĎ

živočich – suchozemský plž s ulitou, známe ho též pod hovorovým výrazem šnek

hlemýždí

Les byl napaden škůdci, a tak jej museli vymýtit.
Našli jsme v lese opuštěnou mýtinu, kde rostlo hodně borůvek.

ZAMYKAT

uzamknout, zavřít na zámek (dveře, auto, byt…), opakem je slovo odemykat

 • nedomykat – nemoci se uzavřít (dveře, srdeční chlopeň)
 • vymykat se – vymknout kotník (vykloubit), vymykat se kontrole (ztratit nad něčím vliv, kontrolu)
 • výmyk – sportovní cvik

odemykat, nedomykat, přimykat, vymykat se, výmyk

Musíš zamykat, nebo nás brzy někdo vykrade.
Nevím co dělat, mám pocit, že se mi celá situace vymyká z rukou.
Při tělocviku jsme trénovali výmyky.

SMÝKAT

 • táhnout, vléci, lomcovat s někým/něčím, klouzat
 • smyk – klouzavý pohyb (smyk auta na náledí)
 • smyčec – nástroj potřebný pro hraní na smyčcové nástroje (housle apod.)
 • smýčit – vymetat stěny a stropy, zbavovat je pavučin
 • přesmyčka – druh hádanky (dochází k přesmyknutí, přehození písmen tak, aby vzniklo jiné slovo)

smyk, smýčit, smyčec, smyčcový, smyčka, průsmyk, smýčit, vysmýčit, smýknout, přesmyknout, přesmyčka

Petr jí několikrát smýkl za vlasy po podlaze.
Byl takový mráz, až se mu nohy smýkaly po náledí.
Před Vánoci mě rodiče nutí vysmýčit celý pokoj.
Na svatbě nám bude hrát smyčcové kvarteto.
Hrozně ráda luštím jazykové přesmyčky.

DMÝCHAT

vhánět někam vzduch, foukat (vzduch do pece) – podpořit hoření

rozdmýchat, dmýchadlo i dmychadlo

V krbu už téměř nehořelo, bylo třeba oheň znovu rozdmýchat.
Nebaví mě při rozdělávání ohně do třísek a novin foukat, koupím si dmýchadlo.

CHMÝŘÍ

jemné chloupky, vousy, peří apod., chmýří pampelišky

ochmýřený

Od 12. roku Martinovi začalo růst pod nosem drobné chmýří, ještě to nebyly vousy.
Bílé chmýří pampelišky v létě poletuje všude kolem.

NACHOMÝTNOUT SE

plést se někomu do cesty, někam se dostat, někde se vyskytovat, objevit se

nachomýtat se, ochomýtat se

K čemu jsem se to zase nachomýtl?
Přestaň se ochomýtat kolem té ledničky, za deset minut bude večeře.

MÝTO

poplatek za používání cest, silnic (placení mýta, např. na státní hranici)

mýtné, Mýto

Při cestě do Paříže jsme několikrát museli na dálnici platit mýto.
Celníci vybírali na hranici mýtné.

MYKAT

kývat, mávat (paží), kmitat, míhat se, urovnávat vlákna příze (vlákna nitě) jedním směrem

mykaný

Rozčiluje mě, jak neustále myká nohama ze strany na stranu.
Jako materiál jsme zvolili mykanou přízi, která má všechna vlákna urovnaná jedním směrem.

MYS

skalnatý výběžek pevniny do moře (část skály v moři)

Jeden z nejznámějších je mys Dobré naděje, který se nachází poblíž Afriky.

SUMÝŠ

mořský živočich

Sumýš je také znám pod názvem mořská okurka, a to zřejmě kvůli svému vzhledu.

Přehled vyjmenovaných slov po M (tabulka)

vyjmenované slovo příbuzná slova význam příklad
my my všichni (zájmeno osobní)

My jsme to ale vymysleli dobře.

mýt myčka, mycí, umýt, umývat, umývárna, umyvadlo i umývadlo, mytí, mýdlo, pomyje čistit vodou či jinou tekutinou

Mohl bys po obědě omýt nádobí, prosím?

myslet/myslit mysl, myšlenka, pomyslit i pomyslet, pomýšlet, přemýšlet, vymyslit i vymyslet, myšlený, myšlenkový, myšlení, vymýšlet, výmysl, úmysl, usmyslet si i usmyslit si, smyslný, pomýšlet, nesmyslný, průmysl, průmyslový, průmyslník, smýšlení, smysl, myslivec, myslivna, myslivost, myslitel, zamýšlet používat rozum, uvažovat

Co sis to zase vymyslel za nesmysl?

mýlit se mylný, omyl, omylný, neomylný, mýlka, zmýlit se, zmýlený, pomýlený plést se, uvádět v omyl, mást, klamat

Každý se může někdy zmýlit.

hmyz hmyzí, hmyzožravec, hmyzožravý drobní živočichové s třemi páry končetin (mouchy, brouci, motýli…)

Ježek je řazen mezi hmyzožravce, to znamená, že se živí hmyzem.

myš myška, myší, myšina drobný hlodavec s delším ocáskem

Ve sklepě se nám objevily myši, musíme na ně nalíčit pastičky.

hlemýžď hlemýždí plž s ulitou, šnek

Neloudej se, jdeš pomalu jako hlemýžď.

mýtit mýtina, vymýtit, vymycovat kácet, zbavovat stromů

Les byl napaden škůdci, a tak jej museli vymýtit.

zamykat uzamknout, zavřít na zámek (dveře, auto, byt…) odemykat, nedomykat, přimykat, vymykat se, výmyk

Musíš zamykat, nebo nás brzy někdo vykrade.

smýkat smyk, smýčit, smyčec, smyčcový, smyčka, průsmyk, smýčit, vysmýčit, smýknout, přesmyknout, přesmyčka táhnout, vléci, lomcovat s někým/něčím

Byl takový mráz, až se mu nohy smýkaly po náledí.

dmýchat rozdmýchat, dmýchadlo i dmychadlo vhánět někam vzduch, foukat

V krbu už téměř nehořelo, bylo třeba oheň znovu rozdmýchat.

chmýří ochmýřený jemné chloupky, vousy, peří apod., chmýří pampelišky

Bílé chmýří pampelišky v létě poletuje všude kolem.

nachomýtnout se nachomýtat se, ochomýtat se plést se někomu do cesty, někam se dostat, někde se vyskytovat, objevit se

K čemu jsem se to zase nachomýtl?

mýto mýtné, Mýto poplatek za používání cest, silnic

Při cestě do Paříže jsme několikrát museli na dálnici platit mýto.

mykat mykaný kývat, (mávat, kmitat, míhat se), urovnávat vlákna příze jedním směrem

Jako materiál jsme zvolili mykanou přízi, která má všechna vlákna urovnaná jedním směrem.

mys skalnatý výběžek pevniny do moře

Jeden z nejznámějších je mys Dobré naděje, který se nachází poblíž Afriky.

sumýš mořský živočich

Sumýš je také znám pod názvem mořská okurka.

Stáhnout tabulku v *pdf (vhodné pro tisk)

Vlastní jména u vyjmenovaných slov po M

 • MÝTO – Vysoké Mýto – město v Pardubickém kraji
 • LITOMYŠL – město v Pardubickém kraji
 • KAMÝK – vodní nádrž Kamýk, obec Kamýk – Ústecký kraj, obec Kamýk nad Vltavou – Středočeský kraj, hrad Kamýk u Litoměřic apod.; kamýk byl původně výraz pro skálu
 • NEZAMYSLICE – městys v Olomouckém kraji
 • PŘEMYSL – mužské jméno, dynastie Přemyslovců
 • NEZAMYSL – mužské jméno, český kníže, zřejmě syn Přemysla Oráče a kněžny Libuše

Problematická slova

Samozřejmě i vyjmenovaná slova po M nejsou výjimkou a i zde se mohou objevit slova, která nás mohou zmást. A to hlavně v případě, že je nějaké slovo velmi podobné tomu vyjmenovanému, či dokonce úplně stejné, ale přesto s ním nemá významově nic společného. Proto se musíme tato slova naučit odlišovat a všímat si rozdílů ve významech slov a jejich použití ve větách.

vyjmenované/příbuzné slovo

slovo nepatřící do vyjmenovaných/příbuzných

více informací

my (my všichni – zájmeno osobní)

mi (tvar od zájmena já)

my × mi

mýt (omývat, čistit vodou)

mít (něco vlastnit)

mýt × mít

vymýtit (vykácet stromy, něco odstranit nebo vyhubit – zlo, neštovice)

vymítat (vymetat, vyhánět – ďábla, démony)

vymýtit × vymítat

vysmýčit (vymést, uklidit)

vysmýčit × vysmíčit

Pravopisná cvičení – vyjmenovaná slova po M

Český pravopis je zákeřný, je potřeba jej neustále opakovat a upevňovat základní pravidla. Vyjmenovaná slova po M nejsou výjimkou, proto jsme pro vás vybrali několik zajímavých cvičení na toto téma, ale všechna cvičení najdete v sekci vyjmenovaná slova po M – procvičování.

Pošli tento příspěvek svému blízkému