PRAVIDLA – Synonyma, antonyma, homonyma

Pokud si nejste jisti, co se skrývá pod kategoriemi synonyma, antonyma, homonyma, neváhejte si prostudovat tento článek. Po přečtení vám bude český jazyk zase o něco jasnější.

Synonyma

Synonyma jsou slova se stejným významem, jinak je nazýváme slova souznačná. Můžeme tak slovo jeho synonymem nahradit, aniž bychom výrazněji změnili význam věty.

Samozřejmě, že je velmi málo slov, která jsou úplně nahraditelná, jedná se často o slova, která jsou citově zabarvena, jedno ze synonym může být používáno častěji, zatímco jiné okrajově, jedno ze synonym může být ve spisovné vrstvě jazyka a druhé nikoliv apod

Příklad
pes – psík
dům – barák
notebook – laptop

Antonyma

Antonyma jsou slov s opačným významem, jinak je nazýváme slova opačná nebo opozita.

Příklad
bohatý – chudý
zdravý – nemocný
světlo – tma

Homonyma

Homonyma jsou slova, která se stejně píší (homografa), případně stejně znějí (homofona), ale liší se svým významem. Může se jednat i o jiné slovní druhy.

Příklad
sešit (Půjčil bys mi sešity? Papír byly sešity)
mýt/mít (Ruce si pak musíte častěji mýt. Mít tak víc štěstí)

Existují ještě slova polysémní. Mohou být chybně zaměňována s homonymy. U polysémních slov existuje nějaká vnitřní souvislost pro shodné pojmenování, zatímco u homonym je shodnost zcela náhodná.

Příklad
kohoutek (zvíře, vodovodní – pojmenování přeneseno podle podobnosti)

Pošli tento příspěvek svému blízkému