PRAVIDLA – Přehled slovesných tříd

Slovesné třídy patří k nejméně oblíbeným kapitolám větných rozborů. Je potřeba se je naučit a nelze to nijak obejít. Právě proto pro Vás máme tento rychlý přehled slovesných tříd.

U sloves rozlišujeme 5 tříd

  • Určujeme je podle koncovky slovesa ve 3. osobě, čísla jednotného času přítomného (u dokonavých sloves času budoucího)
  • Když určíme třídu slovesa, přidělíme mu vzor podle tvaru minulého času (3. osoby, čísla jednotného)
  • Pro správné určení je potřeba naučit se koncovky tříd a vzory, nelze je nijak odvodit.

Třídy a vzory neurčujeme u nepravidelných sloves: být, jíst, vědět, vidět, mít, chtít a jít.

Pošli tento příspěvek svému blízkému