PRAVIDLA – Přehled slovesných tříd

Slovesné třídy patří k nejméně oblíbeným kapitolám větných rozborů. Je potřeba se je naučit a nelze to nijak obejít. Právě proto pro Vás máme tento rychlý přehled slovesných tříd.

U sloves rozlišujeme 5 tříd

  • Určujeme je podle koncovky slovesa ve 3. osobě, čísla jednotného času přítomného (u dokonavých sloves času budoucího)
  • Když určíme třídu slovesa, přidělíme mu vzor podle tvaru minulého času (3. osoby, čísla jednotného)
  • Pro správné určení je potřeba naučit se koncovky tříd a vzory, nelze je nijak odvodit.

Třídy a vzory neurčujeme u nepravidelných sloves: být, jíst, vědět, vidět, mít, chtít a jít.

Určování slovesných tříd v tabulce

Určování tříd a vzorů
 
Třídy
 1. třída2. třída3. třída4. třída5. třída
 – e– ne – je– í– á
Vzory
 tvrdétisknekryjeprosídělá
 neseminekupujetrpí 
 berezačne sází 
      
 měkké  + rozkazovací  
 maže  způsob (trp! 
 peče  sázej!) 
 umře   
Pošli tento příspěvek svému blízkému