Hasení × hašení

Tato slova se liší významem. Proces hašení se používá např. při hašení vápna, zatímco hasení je podstatné jméno od slovesa hasit (požár).

Příklady:

Včera začalo hašení nového vápna.

Musíme začít hasit ten požár u Hořiněvsi, jinak se rozšíří i do dalších okolních vesnic.

Hasiči vyrazili k hořícímu luxusnímu vozu na dálici D1

Pošli tento příspěvek svému blízkému