3. třída ZŠ

Vyjmenovaná slova pro 3. – 4. ročník

Ve 3. ročníků začínáme s vyjmenovanými slovy a mnohdy právě v začátcích s nimi máme největší problémy, proto je dobré nepodcenit procvičování od samého počátku, abyste postavili dobré základy svého pravopisu. 😉

Pokračujte