3. třída ZŠ

Ve třetí třídě na základní škole už se probírají stěžejní základy českého pravopisu, a proto jsme pro žáky tohoto ročníku připravili cvičení na míru. Jsou kratší a jednodušší, protože žáci v tomto období nemají tak silnou koncentraci jako v dalších ročnících, takže se jim budou lehčeji vyplňovat. Formu diktátů jsme zvolili především doplňovačku, která historicky patří u nás k nejoblíbenějším typům cvičení.