Pravocviko

Tento specifický typ cvičení jsme na Pravopisně.cz přidali v dubnu 2016 a najdete ho jen u nás. Díky němu můžete v zadaných větách hledat chybná spojení - například překlepy, záměrné chyby v i/y, špatně vložené čárky, nevhodná velká písmena apod. Alternativně ho můžeme použít ve větných rozborech, kde místo chyb budete hledat například podmět, přísudek, příslovečná určení a další důležité jevy.

Hledání příslovce ve větě – PRAVOCVIKO (12)

Příslovce patří mezi neohebné slovní druhy a vyjadřují bližší okolností dějů a vlastností. Můžeme je rozdělit na příslovce místa, času, způsobu, příčiny a míry. Ve větě má nejčastěji funkci příslovečného určení. Najdeš ve větách všechny příslovce? 🙂

Pokračujte

Hledání podstatného jména ve větě – PRAVOCVIKO (10)

Pod označením podstatná jména se skrývají jména osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Podstatná jména jsou plnovýznamovým slovním druhem. Určujeme u nich mluvnické kategorie: pád, číslo, rod a vzor. Úkolem v tomto cvičení je najít všechna podstatná jména ve větách.

Pokračujte