Přídavná jména v souhrnném cvičení 17

20 úloh | Typ cvičení Doplňovačka | Obtížnost 6. třída ZŠ, 7. třída ZŠ, 8. třída ZŠ, 9. třída ZŠ

Přídavná jména neboli adjektiva vyjadřují vlastnosti osob, zvířat věcí či jevů, které jsou označeny podstatným jménem (substantivem), nebo jejich význam nějakým jiným způsobem přesněji vymezují, např. usměvavé děvče, ochočená liška, zoraná pole, dřevěná židle, žlutá kuřata.

Svými jednoduchými tvary vyjadřují pád, číslo a rod. Dají se skloňovat (tvrdé → vzor mladý, měkké → vzor jarní, přivlastňovací → vzory otcův a matčin), s čímž souvisí psaní i/y/á.

Kontrolní příklad: Budou ušlí, nebo ušlý pocestní?

Odpověď: ušlí; 1. pád – ušlý pocestný, 2. pád – ušlého pocestného → jako 1. pád – mladý pocestný, 2. pád – mladého pocestného, v množném čísle tedy ušlí (mladí) pocestní.

Zopakováno? Nyní se můžete pustit do následujícího cvičení. Naše doplňovačka s vámi na 20 úlohách procvičí všechno, co se dá. Cvičení je svou obtížností zaměřeno na vyšší stupeň základní školy.

Spustit diktát Zobrazit nejlepších 10
Stáhnout:
Pošli tento příspěvek svému blízkému