Větné členy – přívlastek

Test – Přívlastek shodný a neshodný (12)

Naučte se správně určovat přívlastek v jednotlivých větách. Výběr druhu přívlastku vás pravděpodobně nepřekvapí – zvolte buď shodný či neshodný. Správné určování přívlastku vám může výrazně pomoci při školních rozborech vět.

POKRAČUJTE