Základní škola - 9. třída - diktáty

9. třída základní školy patří k zlomovým ročníkům - zde se rozhoduje o tom, na jakou další školu bude žák pokračovat. Velký důraz se zde dává na komplexní zopakování češtiny (především pravopisu/gramatiky). Právě proto jsme připravili větší množství náročnějších diktátů. Mohou posloužit i jako příprava pro přijímačky na střední školu. Pravidla pravopisu je vhodné si zopakovat v průběhu celého 9. ročníku.