Souhrnné diktáty

Minutový diktát pro 8.- 9. třídu ZŠ (15)

Pro intenzivnější a rychlejší procvičení pravopisných jevů chceme připravovat krátké „minutovky“. Ocení je nejenom žáci, ale i učitelé, které je mohou použít pro rychlé přezkoušení svých žáků.

POKRAČUJTE