Psaní bě/bje, vě/vje, mně/mě - diktáty

Mně/mě, bje/bě, vje/vě

Mně/mě a je/e jsou obtížné pravopisné jevy a dokáží často potrápit, vidíme, že na Pravopisně se s nimi docela perete. Procvičte si je proto v tomto on-line cvičení.

Pokračujte