Psaní bě/bje, vě/vje, mně/mě

Doplňování bě/bje, vě/vje (16)

Jak se píše správně sousloví sluchový vjem? Je to správně vjem či věm? Umíte správně vybírat ze záludné dvojice ě/je? Pochlubte se v komentářích s výsledky cvičení.

POKRAČUJTE

Doplňování mě/mně 5 (16)

Dělá Vám problémy dvojice mě/mně? Zkuste na ni vyzrát v novém cvičení – má pouze 16 úloh. Pokud Vám cvičení dělá problémy, zlepšete si své znalosti v našich pravopisných pravidlech.

POKRAČUJTE