Psaní bě/bje, vě/vje, mně/mě - diktáty

Doplňování bě/bje, pě/pje, vě/vje – 6

Pravopis je věc záludná a učit se ho mechanicky jen pomocí příruček občas nelze. Nejúčinnější je procvičovat, procvičovat a procvičovat. Zkuste třeba tuto doplňovačku – na 17 úlohách si procvičíte jevy bě/bje, pě/pje a vě/vje.

Pokračujte

Doplňování bě/bje, vě/vje 2

Varianty bě/bje a vě/vje patří ke složitějším kapitolám českého pravopisu. Jedná se jevy, které naleznete téměř v každém diktátu, takže jejich znalost se rozhodně vyplatí.

Pokračujte