Psaní bě/bje, vě/vje, mně/mě

Doplňování bě/bje, vě/vje 2 (23)

Varianty Bě/bje a vě/vje patří ke složitějším kapitolám českého pravopisu. Jedná se jevy, které naleznete téměř v každém diktátu, takže jejich znalost se rozhodně vyplatí.

POKRAČUJTE