Psaní bě/bje, vě/vje, mně/mě

Psaní mě/mně ve slovech – PRAVOKVÍZ (10)

Umíte perfektně určovat mě/mně v českých slovíčkách? Opravdu? Ukažte nám to v novém „pravokvízu“ – do finálního žebříčku nejlepších se vám počítá nejenom rychlost vyplnění, ale samozřejmě i počet chyb.

POKRAČUJTE

Doplňování ě/je ve slovních spojeních (15)

Další cvičení na poměrně obtížné jevy českého pravopisu; jedná se o doplňování bě/bje, vě/vje,… Usilovali jsme o cílené procvičování, takže žádné dlouhé věty, ale pouze větná spojení, takže je to otázka na minutku.

POKRAČUJTE

Doplňování mě/mně 8 (12)

Víte, kam se správně doplňuje mě a kam mně? Ne? Naučíme vás to v novém on-line testu na doplňování správné tvaru. Test má 12 úloh a svou obtížností je vhodný pro žáky druhého stupně základní školy.

POKRAČUJTE