Nejpoužívanější slovníky, gramatiky a pravidla

Čeština je bezesporu velmi náročný jazyk, i rodilí mluvčí s ním mají často problémy. Jedná se o skutečně bohatý jazyk a všichni máme možnost se jej co nejlépe, snad i bezchybně, naučit. Kromě množství pravidel, výjimek, chytáků a jiných zapeklitostí se může čeština pyšnit i spoustou slovníků. Snad vám tento přehled usnadní práci s nimi. Pokusíme se poradit, na který slovník se obrátit s „žádostí o radu“.

Pravidla českého pravopisu

Základní příručku českého jazyka, kterou jsou Pravidla českého pravopisu (PČP), měl asi někdy v ruce každý z vás. Skládá se ze dvou částí – výkladové a slovníkové. V první části máte možnost získat přehled o jednotlivých jazykových oblastech, a to například označování hlásek písmeny, pravidlech psaní velkých písmen, psaní slov přejatých nebo členících znaménka.

Slovníková část uvádí rod u podstatných jmen, nevěnuje se dalším kategoriím. Pokud si nejste jistí, jak dané slovo napsat, doporučuji otevřít slovníkovou část PČP, nevysvětlí ale důvod psaní, nepodává informace o výslovnosti nebo původu slova.

Slovník spisovné češtiny

Výrazně rozsáhlejším slovníkem je Slovník spisovné češtiny, jedná se totiž o slovník výkladový. Nenajdete v něm pouze, jak slovo správně napsat, uvádí i jeho vysvětlení, obtížné tvary aj.

Vzhled zápisu hesla:

Vzhled zápisu hesla:

Mluvnice (gramatiky)

Ucelený výklad o českém jazyce poskytují mluvnice neboli gramatiky. Zabývají se všemi jazykovými oblastmi – fonetikou a fonologií, lexikologií, slovotvorbou, morfologií, syntaxí a stylistikou.

Nerozumíte větným členům nebo vedlejším větám? Neumíte určit kořen slova, nejsou vám jasné slovní druhy? V takovém případě otevřete mluvnici, nalistujte příslušnou kapitolu a neváhejte ověřit si nabité vědomosti na některém z testů na Pravopisně.cz.

Vybrat si můžete hned z několika gramatik, a to například:

  • Stručná mluvnice česká
  • Příruční mluvnice češtiny
  • Česká mluvnice
  • Mluvnice češtiny

Vzhled zápisu hesla:

Mluvnice a gramatiky

Slovník cizích slov

Kromě slov původně českých máme v našem jazyce velké množství slov přejatých z cizích jazyků. Pochopit jejich význam vám pomůže Slovník cizích slov. Jedná se o výkladový slovník, slova jsou tedy řazena podle abecedy a každé heslo k sobě pojí příslušné vysvětlení významu nebo významů. Také se dozvíte, z jakého jazyka bylo slovo přejato.

Vzhled zápisu hesla:

Slovník cizích slov

Slovník synonym

Píšete sloh a opakují se vám stále stejné výrazy? Nahraďte je za pomoci slovníku synonym. Stačí jen vyhledat příslušné slovo (řazená jsou samozřejmě podle abecedy) a slovník vám nabídne jeho synonymní varianty. Je ale nutné uvažovat o kontextu, v jakém slovo užijete. Slovník poskytuje i výrazy expresivní, rozhodně je nepoužívejte v odborném textu.

Vzhled zápisu hesla:

Slovník synonym

Etymologický slovník

Více o původu slov prozradí etymologický slovník. Často vysvětlí, proč se slovo píše právě tak, jak se píše. Slovník uvádí, z jakého jazyka slovo pochází, případně i přes jaké jazyky se z jazyka původního dostalo do češtiny. Vždy uvádí původní slovo, vysvětluje i význam slov.

Vzhled zápisu hesla:

Etymologický slovník

Na příště nám zbývá nová Akademická příručka českého jazyka.

Autor/ka: Mgr. Michaela Dušková
Univerzita Hradec Králové
Zdroje fotografií: REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2001, 752 s. ISBN 80-85927-85-3. PALA, Karel a Jan VŠIANSKÝ. Slovník českých synonym. 3. dopl. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, 479 s. ISBN 80-7106-450-5. KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov: A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 879 s. ISBN 80-200-1351-2. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky. Vyd. 2., opr. a dopl. Praha: Academia, 1998, 647 s. ISBN 80-200-0493-9. KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Zdenka RUSÍNOVÁ. Příruční mluvnice češtiny. 2. opr. vyd. Praha: Lidové noviny, 1996, 799 s. ISBN 80-7106-134-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému