PRAVIDLA – Vedlejší věta účelová

V tomto článku se podíváme na závislou větu, pomocí níž můžeme svému komunikačnímu partnerovi ušetřit otázku začínající na příslovci proč. To lze provést za pomoci vedlejší věty příčinné, my se teď ale zaměříme na druhou možnou variantu, a to na vedlejší větu příslovečnou účelovou.

Vedlejší věta příslovečná účelová vyjadřuje příslovečné určení účelu hlavní věty. Jak už bylo řečeno u vedlejší věty příčinné, tyhle dvě věty se často mohou plést, mimo jiné i proto, že se na obě ptáme podobně. Důležité u vedlejší věty účelové je to, že vyjadřuje účel, cíl nebo záměr, tedy nějakou situaci, která se stane – respektive by se stát pouze mohla a my jí chceme předejít – až po ději ve větě hlavní.

Neměl bys pít moc alkoholu,VH ať ti pak není špatně.VV – Účelem této věty je zabránit nevolnosti, která by přišla poté, co varovaný vypije moc alhoholu – tedy po situaci vyjádřené ve větě hlavní.
Aby tě pustili dovnitř,VV  musíš s sebou mít vstupenku.VH – Je třeba mít vstupenku (předcházející situace), a pak se smí dovnitř (účel).

Jak vedlejší větu účelovou poznáme?

Jak už bylo řečeno, na vedlejší větu účelovou se ptáme podobně jako na příčinnou, tedy: Proč? Jiné je jen to, že se v tomto případě neptáme, z jakého důvodu, ale: Za jakým účelem? Spojovací výrazy už jsou jiné, účelovou větu k té řídící připojujeme za pomoci spojek aby, abychom, abyste a . I v tomto případě lze vedlejší větu vyjádřit pouze větným členem – spojením předložky a podstatného jména.

Příklady vedlejších vět účelových:

  • V zájmu zachování spánkového režimu jsem šel spát brzy. → Šel jsem spát brzy,VH abych nenarušoval svůj spánkový režim.VV – Proč jsem šel spát brzy?
  • Pro dobro její nálady jí neřeknu o té nevěře. → Neřeknu jí o té nevěře,VH ať není smutná.VV – Proč jí neřeknu o nevěře?
  • Koupila jsem ti čokoládu,VH abys mě měla víc ráda.VVProč jsem ti koupila čokoládu?
  • Vezmi si čepici,VH ať ti nenafouká vítr do uší.VVProč si máš vzít čepici?
  • Vyjdeme o půl hodiny dřív,VH abychom stihli vlak.VVProč vyjdeme dřív?
  • Nesmím si dát dva dorty,VH ať nejsem moc tlustá.VVProč si nesmím dát dva dorty?
Pošli tento příspěvek svému blízkému