PRAVIDLA – Vedlejší věta příčinná

Chceme-li se vyvarovat těch někdy až vyloženě otravných otázek začínajících na zájmenné příslovce proč, je dobré nedat protivníkovi k dotazu prostor a rovnou použít souvětí obsahující závislou větu vyjadřující příčinu, případně se můžeme vytasit i s větou účelovou. V tomto článku se zaměříme na první druh z této dvojice, tedy na vedlejší větu příslovečnou příčinnou.

Vedlejší věta příslovečná příčinná zastupuje příslovečné určení příčiny věty hlavní. Často se plete právě s vedlejší větou účelovou, na rozdíl od které ale vyjadřuje příčinu, jinak řečeno něco, co se stalo před dějem věty hlavní.

Protože jsem měl zlomenou nohu,VV nemohl jsem běžet maraton.VH Nejprve jsem si zlomil nohu, a to bylo příčinou toho, že jsem později nemohl jít běhat.
Nemám ráda psy,VV protože mě jako malou jeden pokousal.VH – Když jsem byla malá, pokousal mě pes, a to je příčinou toho, že tyto domácí mazlíčky doteď nemám moc ráda.

Jak vedlejší větu příčinnou poznáme?

Stejně jako na příslovečné určení příčiny se na vedlejší větu příčinou ptáme: Proč? Z jaké příčiny? Z jakého důvodu? Odpověď na otázku: „Proč?“ pak obvykle začínáme spojkou protože, proto není divu, že právě ta je jedním z výrazů spojujících v tomto případě větu hlavní s větou vedlejší. Mezi další použitelné spojky patří poněvadž, jelikož a že. Při odporu k souvětí můžeme obsah věty vyjádřit spojením podstatného jména a předložky.

Příklady vedlejších vět příčinných:

  • Kvůli chřipce jsem nemohl do školy. → Jelikož jsem měl chřipku,VV nemohl jsem do školy.VH  Proč/z jaké příčiny jsem nemohl do školy?
  • Kvůli vyvrtaným zubům jsem se nemohla najíst. → Nemohla jsem se najíst,VH protože mi zubař vrtal zuby.VV – Proč/z jaké příčiny jsem se nemohla najíst?
  • Díky svému nízkému vzrůstu jsem si mohla hrát ve skákacím hradu. → Že jsem malá jak desetileté děckoVV dovolili mi jít si hrát do skákacího hradu.VH – Z jakého důvodu jsem mohla na skákací hrad?
  • Kvůli psovi jsem nemohla napsat domácí úkol. → Ten úkol jsem nemohla napsat,VH poněvadž mi pes snědl sešit i učebnici.VV – Z jaké příčiny jsem nemohla napsat domácí úkol?
Pošli tento příspěvek svému blízkému