Loajalita × loayalita

Následující slovo nás může potrápit především kvůli svému cizímu původu, protože se nejedná o slovo původně české. Výraz pochází z francouzštiny, základem je slovo loyal ve významu zákonný.

I přesto, že zde v základu původního slova píšeme „y“, v české variantě tomu tak již není a můžeme napsat pouze loajalita s „j“.

Při přejímání slov z cizích jazyků je častá tendence k tomu, aby se slovo co nejlépe začlenilo do našeho jazykového sytému a co nejvíce se přiblížilo zásadám českého pravopisu.

Pro česká slova není toto spojení písmen/samohlásek (ay) běžné, proto píšeme tak, jak výraz vyslovujeme. Stejná pravidla platí i pro slova příbuzná: loajální, loajálnost apod. Podstatné jméno loajalita označuje vlastnost, kterou můžeme pojmenovat jako upřímnost, čestnost, poctivost, ohleduplnost k zájmům druhých atp.

Příklady:

Ke své firmě by ses měl chovat loajálně.

Loajalita je velmi ceněná vlastnost.

Pošli tento příspěvek svému blízkému