PRAVIDLA – Stupňování přídavných jmen

V tomto článku rozšiřujeme článek o přídavných jménech a zabýváme se stupňováním přídavných jmen.

Proč využíváme stupňování přídavných jmen?

Přídavná jména se dají stejně jako příslovce stupňovat. Používáme to tehdy, kdy chceme vyjádřit vlastnost ve větší míře. Pomocí stupňování tedy můžete říci, že je něco vyšší, krásnější, menší, zábavnější, rychlejší atp. Pomocí různých stupňů můžete tedy klidně říci, že ŠKODA Superb je rychlejší než ŠKODA Rapid, ale zároveň ošklivější než Volvo S60.

Stupňování přídavných jmen platí pouze pro přídavná jména měkká a tvrdá, přídavná jména přivlastňovací stupňovat nelze. Pracujeme se třemi stupni přídavných jmen.

1. stupeň

Jedná se o základní tvar přídavného jména (často tvar ve slovníku).

Příklad:

 • obtížný
 • krásný
 • velký
 • malý
 • sladký
 • levný
 • dostupný
 • efektivní
 • chytrý
 • známý

2. stupeň

U přídavných jmen patří 2. stupeň mezi nějčastěji užívané. Tvoříme ho nejčastěji příponami -ější/ -ejší (příjemnější, veselejší), -ší (užší, sladší, nižší, mladší) k základnímu tvaru (1. stupni). V praxi tedy od základního tvaru odtrhneme koncovku (např. slovo levný odtrhneme -ý) a vznikne základ slova (levn), k němu přidáme příponu -ější a vzniká přídavné jméno ve 2. stupni – levnější.

 • obtížný – obtížnější
 • krásný – krásnější
 • levný – levnější
 • dostupný – dostupnější
 • efektivní – efektivnější
 • chytrý – chytřejší
 • teplý – teplejší

Můžeme narazit na přídavné jméno, jehož kořen končí na -t nebo -d, 2. stupeň tedy vytvoříme tak, že odtrheme příponu -ký a nahradíme příponou -ší.

 • prudký – prudší
 • hladký – hladší
 • sladký – sladší
 • krátký – kratší

Podobný příklad je i u přídavných jmen, které mají kořen zakončen na -ch. V tomto případě používáme příponu -ší, se psaním dvou -šš-.

 • hluchý – hlušší
 • plochý – plošší
 • suchý – sušší
 • tichý – tišší

Poslední přípona, se kterou můžeme vytvořit 2. stupeň, je . Tu využíváme u přídavných jmen zakončených na -ký. Od slova odtrheneme -ký a nahradíme ho příponou -čí.

 • hebký – hebčí
 • hezký – hezčí
 • křehký – křehčí
 • lehký – lehčí
 • měkký – měkčí
 • mělký – mělčí
 • trpký – trpčí

3. stupeň

Poslední – 3. stupeň vychází z tvaru 2. stupně. Přidáváme před druhý stupeň předponu nej-.

 • nejkratší
 • nejhezčí
 • nejefektivnější
 • nejsladší
 • nejlehčí
 • nejměkčí
 • nejchytřejší
 • nejkrásnější

Nepravidelné stupňování přídavných jmen

Pozor na zvláštnosti při stupňování! Některá přídavná jména vyžadují specifické tvary a stupňují se nepravidelně, tedy nelze na ně uplatnit výše zmíněné zásady. Např.: zlý (1. stupeň) – horší (2. stupeň) – nejhorší (3. stupeň) nebo dobrý (1. stupeň) – lepší (2. stupeň) – nejlepší (3. stupeň). Všechna tato přídavná jména jsou vypsaná zde:

 • dlouhý – delší
 • malý – menší
 • velký – větší
 • dobrý – lepší
 • zlý – horší

Používání víc / více

Druhou možností stupňování je stupňování pomocí tzv. opisných tvarů – to znamená, že před přídavné jméno přidáme výraz více (2. stupeň) nebo nejvíce (3. stupeň).

 • zářící – více zářící – nejvíce zářící
 • udivující – více udivující – nejvíce udivující
 • více produktivnější – nejvíce produktivnější
 • více překvapující – nejvíce překvapující

Příklady stupňování přídavných jmen

 • lehký – lehčí – nejlehčí
 • zlý – horší – nejhorší
 • dobrý – lepší – nejlepší
 • velký – větší – největší
 • malý – menší – nejmenší
 • dlouhý – delší – nejdelší
 • velký – větší – největší
 • krásný – krásnější – nejkrásnější
 • prudký – prudší – nejprudší
 • hladký – hladší – nejhladší
 • suchý – sušší – nejsušší
 • tichý – tišší – nejtišší
Pošli tento příspěvek svému blízkému