PRAVIDLA – Vedlejší věta časová

Mezi druhy vedlejších vět máme i takovou pomyslnou podskupinu vedlejších vět příslovečných. Těch máme osm a dělíme je podle toho, které příslovečné určení ta určitá závislá věta v souvětí zastupuje. V tomto článku se zaměříme na jednu z nich a bude to vedlejší věta příslovečná časová.

Vedlejší věta příslovečná časová vyjadřuje – překvapivě – příslovečné určení času věty hlavní. Blíže nám tedy specifikuje časové údaje o situaci v hlavní větě. Když nestojíme o souvětí, můžeme obsah věty nahradit příslovcem anebo spojením předložky a podstatného jména.

Při jídle se ušpiním. → Ušpiním se,VHkdyž jím.VV
Přišla jsem pozdě. → Přišla jsem,VHaž když skončil Večerníček.VV
Musím zachránit princeznu ještě dneska. → Musím zachránit princeznu dřív,VHnež bude půlnoc.VV
Po obědě přijď za mnou ven. → Přijď za mnou ven,VHaž se najíš.VV

Jak vedlejší větu časovou poznáme?

Na časovou vedlejší větu se ptáme stejně jako na příslovečné určení času otázkami typu: Kdy? Odkdy? Dokdy? Jak dlouho? Na jak dlouho? Jak často? K její větě řídící ji pak připojujeme za pomoci časových spojek. Jedná se například o výrazy jako: když, , jakmile, zatímco, než, sotva, dokud, kdykoliv, dříve než a další jim podobné.

Příklady vedlejších vět časových:

U toho stolu prostě budeš sedět,VH dokud ta játra všechna nedojíš!VV → Dokdy budeš sedět u stolu?
Sotva se začala učit,VV přestala se Helena nudit.VHKdy se Helena přestala nudit?
Napiš mi zprávu nebo zavolej,VH jakmile dorazíš do Anglie.VVKdy mi máš napsat zprávu nebo zavolat?
Stihla jsem si zkontrolovat úkol,VH zatímco jsem čekala na učitele.VVKdy jsem si stihla zkontrolovat úkol?
Sednu si tady na tu tvrdou zem a počkám,VH dokud konečně nedostaneš rozum.VVDokdy počkám?
V neděli, když přijdu k babičce,VV jsem nucen jíst jak Otesánek.VHJak často jsem nucen jíst  jak Otesánek?
Kdykoli ta holka promluví nebo se na mě jen podívá,VV červenám se.VHKdy se červenám?

Pošli tento příspěvek svému blízkému