PRAVIDLA – Zájmena bezrodá

Možná jste se setkali se zájmeny, u kterých nelze určit rod. Jedná se o speciální skupinu zájmen (tzv. bezrodá), u který to opravdu nelze. Patří sem zájmena: já, ty, my, vy, se. V dnešním příspěvku se na ně podíváme trochu podrobněji.

Zájmena bezrodá je skupina zájmen, u kterých nemůžeme určit rod (proto jim říkáme bezrodá) – patří sem tato zájmena: já, ty, my, vy, se. O zájmenech rodových se dočtete více v našem článku o zájmenech. Nejlepší bude, kdy si uvedeme rovnou příklad u zájmena já:

zájmeno – nelze určit, zda za zájmenem stojí muž, žena nebo dítě.

Tato zájmena mají zvláštní skloňování (viz tabulka), neskloňujeme je podle běžných vzorů.

Zájmena bezrodá (zvláštní skloňování)
pád ty my vy se
1. ty my vy
2. mě, mne tebe, tě sebe nás vás
3. mně, mi tobě, ti sobě, si nám vám
4. mě, mne tě, tebe sebe, se nás vás
6. mně tobě sobě nás vás
7. mnou tebou sebou námi vámi
Pošli tento příspěvek svému blízkému