Obětí × objetí

V tomto případě jsou pravopisně přípustné obě varianty, při jejich užití je ale nutné dbát na význam.

Tvar obětí je množné číslo a druhý pád od podstatného jména oběť. Slovo mělo původně význam daru bohům, v současném jazyce se spíše používá ve smyslu nezištného činu ve prospěch druhých za cenu vlastní újmy (sloveso obětovat se pro někoho, pro něco). Možné je i užití v případě, že něco nebo někdo podlehl nějakému účinku.

Podoba slova objetí se pojí se slovesem objímat, obejmout a užijeme ji v případě, že chceme vyjádřit tělesné obemknutí jako projev lásky nebo přátelství.

Tímto slovíčkem můžeme popsat i objetí vozidla kolem překážky a další příklady spojené s vyhýbáním v dopravě.

Příklady:

V řecké mytologii byla zvířata, například ovce, zabíjena a přinášena jako oběti bohům.

Druhá světová válka si vyžádala více než 60 milionů obětí.

Mezi přáteli je běžné srdečné objetí na důkaz radosti ze společného setkání.

Pošli tento příspěvek svému blízkému