Přivézt × přivést

 

Obě slova jsou spisovná, ale liší se významem. „Přivést“ je odvozeno od „vodit“, „přivézt“ od „vozit“ (tedy dopravním prostředkem).

Příklady:

Dokázal každého zbloudilce přivést k rozumu, a to během pár hodin.

Neumím si představit, že tě ta tvoje firma dokázala přivést na mizinu.

Musím už konečně přivézt ten písek, abychom mohli umíchat maltu na stavbu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému