Dovést × dovézt

 

Obě slova jsou spisovná, ale liší se významem – je tedy vhodné je využívat v jiném kontextu.

„Dovést“ je odvozeno od slovesa v infinitivu „vodit“, „dovézt“ od „vozit“ (tedy dopravním prostředkem).

Příklad:

Já toho grázla musím dovést až do jeho školní třídy – jinak mi nejspíše uteče!

Překvapivě pro všechny ostatní, dovezl Petr všechny pomeranče do obchodu v pořádku.

Pošli tento příspěvek svému blízkému