PRAVIDLA – Spojky

 

Spojky (latinsky konjukce) patří mezi neohebné slovní druhy. Spojují jednotlivé větné členy a věty. Spojky se dělí na souřadící (převážně spojují souřadné větné členy nebo souřadné věty) a podřadící ořipojují větu vedlejší k větě hlavní). Je důležité znát, že spojky nejsou větnými členy.

Druhy:

  • souřadící (a, i, ani, nebo, či, ale, však, avšak, neboť, nejen, buď, nebo atd.)
  • podřadící (aby, že, když, protože, třebaže, jestliže, jakmile, -li, než, ačkoli, takže atd.)

Pošli tento příspěvek svému blízkému