PRAVIDLA – Poznáváme slovesný vid

 

Slovesa a jejich kategorie patří mezi nejobtížnější slovní druh. Vedle slovesné třídy a slovesného vzoru se zde setkáme i se slovesným videm, jehož určení není mnohdy snadné. Proto je tu náš článek, který Vám s vidy poradí.

  • Vid je jednou ze sedmi kategorií, které u sloves určujeme (osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid, třída)
  • Rozlišujeme vid dokonavý a nedokonavý.

 

Vid dokonavý

  • vyjadřuje ohraničený děj. Dokonavý vid mají slovesa, která nelze vyjádřit v přítomném čase, tedy slovesa, která lze vytvořit pouze v čase minulém a budoucím.

Mnemotechnická pomůcka – jedokonáno (dokonavý) – stalo/stane se to pouze jednou

Příklad:          

přijít: přišel (čas minulý) – přijde (čas budoucí)

čas přítomný vytvořit nelze

 

Vid nedokonavý

  • mají slovesa, jejichž děj stále probíhá a není nijak ohraničen.  Slovesa s videm nedokonavým můžeme vytvořit ve všech časech (minulý, přítomný, budoucí). Budoucí čas se často tvoří za pomoci slovesa být (bude, budou…)

Příklad:

jít:       šel (čas minulý) – jde (čas přítomný)  – půjde (čas budoucí)

volat:   volal – volá – bude volat

 

Vidové dvojice se tvoří pomocí předpon a přípon.

N -> D

Ze slovesa s videm nedokonavým lze tedy pomocí předpony vytvořit sloveso s videm dokonavým.

jít (šel – jde – půjde)     x      přijít (přišel – přijde)

hledat (hledal – hledá – bude hledat)       x        vyhledat (vyhledal – vyhledá)

 

D -> N

Ze slovesa s videm dokonavým lze vytvořit sloveso s videm nedokonavým pomocí přípony.

najít (našel – najde) x nacházet (nacházel – nachází – bude nacházet)

projít (prošel – projde) x procházet (procházel – prochází – bude procházet)

vyvolat (vyvolal – vyvolá) x vyvolávat (vyvolával – vyvolává – bude vyvolávat)

 

Pozor! Nezaměňovat slovesa!

Příklad

vyhledat (vyhledal – vyhledá), ale ne v přítomném čase vyhledává – to je sloveso vyhledávat

Text: Michaela Dušková (Univerzita Hradec Králové)

 

Pošli tento příspěvek svému blízkému