PRAVIDLA – Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková

Že jsou podstatná jména prvním slovním druhem, dají skloňovat, jsou ohebná a určují se u nich mluvnické kategorie, ví asi každý. Jak a podle čeho se dají podstatná jména i dělit do různých kategorií, vám ukáže následující článek.

Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková

 Z hlediska hmotné existence či neexistence, která označuje určitou skutečnost, dělíme podstatná jména na konkrétní a abstraktní.

1) Podstatná jména konkrétní označují osoby, zvířata, věci. Tedy to, co skutečně existuje a má hmotnou podobu.

 • Příklad: strom, muž, kniha, pes

Tato konkrétní podstatná jména můžeme dále rozdělit podle druhu pojmenování na:

a) podstatná jména obecná

= názvy jakýchkoliv osob, zvířat, věcí, vlastností, stavů a  dějů

 • Příklad: teta, řeka, město, dcera, škola

b) podstatná jména vlastní

= pojmenování jednotlivých osob, určitých předmětů apod.

 • Příklad: teta Vlasta, řeka Vltava, město Kolín, dcera Lenka, Základní škola T. G. M. v Brně

2) Podstatná jména abstraktní označují názvy vlastností, stavů, dějů, tedy toho, co je ve své podstatě nehmotné.

 • Příklad: láska, let, čich, tvrdohlavost, lež

 


Vedle tohoto tradičního dělení, lze podstatná jména vydělit ještě na další tři skupiny, podle čísla.

1) Podstatná jména látková označují konkrétní materiál nebo látku. Vyskytují se vždy v jednotném čísle. Pokud chceme určit přesný počet, musíme látkové podstatné jméno spojit se jménem označujícím míru či kvantitu.

 • Příklad: víno, zlato, hlína, beton, písek, led, mouka
 • Příklad: dvě lahve vína, tři galony zlata, pět koleček hlíny, jedna tuna písku

2) Podstatná jména hromadná označují více předmětů, které existují samostatně, ale které jsou považovány za jeden celek. Proto mají vždy jednotné číslo.

 • Příklad: lidstvo, křoví, dobytek, trní

3) Podstatná jména pomnožná mají pouze tvar množného čísla, a to bez ohledu na to, zda označují pouze jedno podstatné jméno nebo více. Do podstatných jmen pomnožných patří:

a) názvy předmětů složených původně ze dvou nebo více částí

 • Příklad: šachy, plavky, kamna, vidle, kalhoty, nůžky, hodinky, housle

b) názvy párových či složitých orgánů a nemocí

 • Příklad: plíce, játra, ledviny, ústa, spalničky, neštovice

c) svátky, jubilea a časová období

 • Příklad: narozeniny, prázdniny, Vánoce, Velikonoce, Dušičky

 d) zeměpisné názvy

 • Příklad: Čechy, Krkonoše, Budějovice, Hradčany

 

Text: Petra Wagenknechtová (Univerzita Hradec Králové)

Jeden komentář ke článku PRAVIDLA – Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková”

 1. Pravidla se mi líbí ale třeba napsat k tomu nějaké pomucky ale jinak fajn

Pošli tento příspěvek svému blízkému