PRAVIDLA – Jak citujeme

Nevíte, jak se správně citují zdroje pro školní práce, ale učitelé to po vás vyžadují? Naučte se správně citovat díky Pravopisně.cz.

Kniha:

Vzorec citace:

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název. Město vydání: Nakladatelství, rok (. Počet stran, ISBN)
 
Příklad:

VÁCLAVÍK, Vladimír. Cesta ke svobodné škole. Hradec Králové: Gaudeamus, 1995. 216 s. ISBN …

Webová stránka:

Vzorec citace:

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. In: . Datum a čas uveřejnění  [cit. rok-měsíc-den]
Dostupné z: ….
Příklad:

RÝDL, František. Nebezpečí spojená s Facebookem. In: Portál RVP [online]. 20. 10. 2011 14:15  [cit. 2012-02-20].
Dostupné z: → nakopírovat link
Autor/ka: Mgr. Michaela Dušková
Univerzita Hradec Králové
Pošli tento příspěvek svému blízkému