Střední škola

Pro studenty středních škol jsme vybrali a připravili sérii náročnějších pravopisných cvičení. Ze základní školy by všichni měli ovládat základy pravopisu na jedničku, takže jistě pro ně budou tyto obtížnější pravopisné testy jednoduchým úkolem. Pokud ne, mohou si zopakovat pravidla pravopisu - to každopádně doporučujeme i mladším žákům, ba dokonce i rodičům.

Určování druhů vedlejších vět 13 (10) – TEST

Srdečně vás zveme k velmi zajímavé činnosti – procvičit si druhy vedlejších vět. Stačí vám k tomu 5 minut a znalost druhů vedlejších vět. 🙂 V tomto cvičení naleznete deset úloh, vaším úkolem je určit správně druh označené vedlejší věty v souvětí.

Pokračujte