4. třída ZŠ

4. třída základní školy je u nás jednou z nejsilněji zastoupených kategorií s diktáty. Je to také období, kdy žáci na základních školách si utužují své znalosti pravopisu a potřebují co nejvíce typů cvičení. Každý totiž zvládá učivo na jiné úrovni a je pro něj přirozenější vnímat pravopis v různých formách. Proto v této kategorii najdete vícero typů cvičení a diktátů.