Pravoxeso

Novým typem cvičení na Pravopisně.cz je zábavné pexeso (my jsme si ho nazvali „PRAVOXESO“) - pro jeho splnění musíte spojit příbuzná políčka (vždy dle zadání) a tím si procvičit mnohé jevy například z větných rozborů nebo pravopisu. Na konci každého testu je žebříček těch nejrychlejších, kteří dané cvičení vyplnili. Poražte je!

Určování slovních druhů 4 – PRAVOXESO (10)

Určit správně slovní druhy je především o neustálem procvičování všemi možnými způsoby, proto u nás na Pravopisně.cz můžete procvičovat pomocí testů, pravokvízů, ale i pomocí tzv. pravoxes; jedná se o cvičení podobné pexesu – spojujete slovní druh se správným slovem. Procvičujte moderně! 😉

Pokračujte