Zvukové diktáty - 8. třída ZŠ

Druhý stupeň základní školy je zaměřený (v češtině) spíše na procvičování již nabytých zkušeností, než učení nových. Právě pro tyto účely jsme připravili náročnější zvukové diktáty. Jsou uzpůsobeny (rychlostí i obtížností) žákům 8. ročníku. Pokud mají problémy s jejich správným splněním (pokud možno bez chyb), měli by si zopakovat pravidla pro pravopisné psaní slovíček.

Typ cvičení