Zvukové diktáty - 6. třída ZŠ

Žáci 6. třídy základní školy by se měli věnovat především opakování a procvičování všech jazykových disciplín, které čeština má. Pravopis a gramatika patří k těm nejdůležitějším. Právě pro ně jsme připravili specializované audio testy, které mají reálně napodobovat školní prostředí během psaní diktátu.

Typ cvičení