Zvukové diktáty - 4. třída ZŠ

Pro žáky 4. tříd základních škol jsme připravili řadu zvukových diktátů, které jim pomohou s procvičením znalostí pravopisu a gramatiky. Cvičení jsou svou rychlostí a obtížností na míru navržené právě těmto žákům. Pokud nezvládají bezchybně vyplnit naše cvičení, měli by si připomenout pravopisná pravidla.

Typ cvičení