Zvukové diktáty - 4. třída ZŠ

Pro žáky 4. tříd základních škol jsme připravili řadu zvukových diktátů, které jim pomohou s procvičením znalostí pravopisu a gramatiky. Cvičení jsou svou rychlostí a obtížností na míru navržené právě těmto žákům. Pokud nezvládají bezchybně vyplnit naše cvičení, měli by si připomenout pravopisná pravidla.

Typ cvičení

Zvukový diktát pro 4. ročník ZŠ 1

Audio (zvukový) diktát má napodobovat reálnou situaci ze školy, kdy vám učitelka češtiny diktuje pravopisný test. Diktát je ale o to náročnější, že si ho musíte sami pečlivě zkontrolovat dle řešení a najít své chyby. Ty poté můžete zlepšit v některém z našich on-line cvičení.

Pokračujte